Запиши се онлайн

Registration

Контакти

Заповед на министъра на здравеопазването относно противоепидемичните мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.

minЗАПОВЕД

№ РД-01-124 / 13.03.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

 • Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:
 • Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
 • Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
 • Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 • Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно- организационната им форма.
 • Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
 • Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 • Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
 • Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.
 • Заповедта да се съобщи на всички регионални здравни инспекции и на всички министри, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.
 • Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.
 • Областните управители, кметовете и органите на Министерство на вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
 • Срокът и обхвата на мерките на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор и Жени Начева - заместник министър на здравеопазването.

Вижте заповедта на Министъра на здравеопазването от тук 

Децата на ДГ “МЕЧО ПУХ“- верни на родното изкуство, обичаи и традиции

   В ДГ “Мечо Пух“ от години съществува традиция-щом есента разпилее топлите си багри по склоновете на планината, подготвителните групи поемат на път към вековните корени на потеклото си-потекло на българи.Докосването до мъдростта, красотата и възвишените идеали на народното изкуство и бит, разкриват пред детските души богатството от идеи-духовни и материални, изпълват сърцата им с гордост и любов,с привързаност към миналото на род и родина, с оптимизъм и вяра за бъдещето.

   В изпълнение на дейностите от годишния план и по Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и тази есен подготвителните групи посетиха „Боженски чифлик“ в с.Съботковци.На 15 и 16 октомври децата от ІІІ и ІV групи се докоснаха до древните тайни в хлебарството, поизцапаха ръцете си с брашно и тесто и месейки го, вложиха своето въображение и усещане за красота и измайсториха уникални ароматни хлебчета за радост на присъстващите родители и учители.

   Само след няколко дни, на 22 октомври, същите групи посетиха с.Гарван по покана на НЧ “Хр.Ботев 2008“, във връзка с проект на читалището за провеждане на интерактивни форми на неформално екообразование “С празна крина хамбар не се пълни“.

   Посещението на музейната експозиция и практическото усвояване на народни художествени и домашни занаяти/плетене на плет, варене на царевица на пещ, месене на хляб и др./въведоха децата в света на народното изкуство, българския фолклор, традиция и бит.Това е най-прекият и естествен път за получаване на екологични знания и ценностно ориентиране,за приемане на природата като вдъхновител на всичко,сътворено от пъргавите пръсти на българина, а нейната красота като предпоставка за хармония. А ние, възрастните, сме убедени, че всичко видяно, чуто и преживяно, децата ще отнесат със себе си в своето ежедневие и в бъдещето.

Урок по родолюбие за децата от ДГ”Мечо Пух” и техните родители

   За ДГ ”Мечо Пух” седмицата от 28 октомври до 1 ноември беше изпълнена с мероприятия, посветени на Деня на народните будители.

   „Пътешествие в миналото-урок по родолюбие” беше назована поредната изява на децата от втора група .На 2 ноември в Музей на образованието, заедно със своите родители, те присъстваха на урок по родолюбие.По време на обиколката в залите на музея, разглеждайки постоянните експозиции, децата научиха интересни подробности, свързани с имена и събития от нашата история.С особено вълнение малчуганите седнаха на дървения чин и изписаха в пясъка с треперещи ръчички своите буквички, буквите на мама и татко, а накрая получиха скъп подарък-малка книжка с приказки.

   В дни като този си спомняме с гордост за безценното наследство, завещано ни от нашите предци. И си даваме дума никога да не забравяме, че от България славянската писменост поема своя просветителски поход към всички славянски народи.

ДГ „Мечо Пух“ с първо място от І Национален фолклорен фестивал “Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“

   В празничното слънчево утро на 12 октомври, площадът пред църквата „Св.Богоявление“ в ЕМО “Етър“ се изпълни със сериозен брой зрители,любители и почитатели на българския фолклор,дошли да наблюдават поредното значимо събитие край водите на р. Сивек.

    В тишината и спокойствието на чаршията,изпълнена с аромат на здравец и чимшир,тихият ромон на реката отстъпи място на буйните ритми от Шоплука, Тракия и Северна България.В оспорвана надпревара се впуснаха детски танцови формации от седем детски градини в София, Пловдив и Габрово.Вълнуващи бяха изпълненията на всички участници,но малките танцьори от четвърта група в детска градина „Мечо Пух“ –Габрово, които искрено и с присъща за възрастта закачливост изпълниха своя танц „На мегдана“, не оставиха равнодушни журито и зрителите и получиха заслужени аплодисменти и първото място.

    Децата от „Мечо Пух“ с интерес изучават историята и традициите в българския фолклор и са неизменни участници и победители в различни фолклорни конкурси.

„Златните славеи“ от ДГ“Мечо Пух“- отново на върха

   Първо място за квинтет „Мечо Пух“/Сияна Христова, Йоана Пашова,Теодора Събева, Адел Митрофанова и Кремена Добрева/ и второ място за квартет „Мечо Пух“/Адел Митрофанова,Теодора Събева, Габриела и Боян Борисови/ - така приключи  ХІІ-то издание на Регионалния музикално-фолклорен конкурс „Златен славей“ за децата от ДГ “Мечо Пух“ . Талант, неуморен труд и любов към „всичко българско и родно“-това може накратко да се каже за малките палавници, които не престават да ни радват с огромни успехи във всички фолклорни конкурси и фестивали всяка година.

   Поклон пред вас, талантливи български деца, поклон пред вас, отдадени на професията преподаватели, поклон пред вас, родители, които възпитавате истински българи!Заради вас е жив българският дух, заради вас ще я има „държавата на духа“/Дм.Лихачов/.Защото духовното и фолклорно богатство на България, създавано с векове, трябва да пребъде.