Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

Метода на Мария Монтесори прилаган, като допълнителна форма в държавна детска градина „ Мечо Пух“

Директор: Силвия Митрофанова

Учители на Монтесори група: Маруся Йончева

                                                     Силвия Маркова

ДГ “Мечо Пух“ ул. „Тракия“ №3

Идеята:

  Да популизираме метода Монтесори, който се прилага от 2017 година в държавна детска градина ДГ “Мечо Пух“  в град Габрово. Да покажем на родителите, че дори той да се прилага,  като допълнителна форма на обучение той е успешен и продължава да работи вече седем години. Много от родителите не знаят за този метод, как работи и дори, че се предлага в Габровска детска градина, за да го заложат като приоритет за възпитанието на своето дете. Една такса за месец в частна Монтесори детска градина в София варира от 600 до 800 лв. С тази информация  посочвам колко е ценен и работещ този метод, а не че е скъпо. Ще попитате: Защо като е толкова успешен не се прилага в масовите детски градини? Защото наистина е скъп. Няма как такъв метод да е евтин. Материалите, обучението на кадри и броят им, оборудването и регулярното организиране на среда, всичко това е много скъпо за масовите детски градини.

Картина1

  И въпреки това в нашата детска градина ние сме намерили алтернативен начин по който да приложим този метод и той да стане достъпен за по- широка родителска и детска аудитория.  

Факти и предистория:

       През 2017 година по предложение и финансовата подкрепа на община Габрово и наша инициатива подехме идеята да внедрим метода на Мария Монтесори в масова детска градина в град Габрово. Същата година в Софийският университет „Св. Климент Охридски“ – факултет по начална и предучилищна педагогика получихме следдипломна квалификация. Подготовката ни продължи една година, като включи и практически занимания в частна детска градина в София „Casa dei bambini” Там под ръководството на сертифициран Монтесори обучител Деси Стоева се запознахме с тънкостите и спецификата на  материалите и тяхното приложение. С финансовата помощ на Общината закупихме материалите. С  практическите насоки от страна на госпожа Стоева организирахме Монтесори средата. За начало започнахме работа с две групи, а сега в градината са оборудвани и работят по метода и петте съществуващи групи.

Специфика:

       С метода на Мария Монтесори в градината се работи, като допълнителна форма на обучение. Въпреки това този метод допринася и дава реални резултати във възпитанието и обучението на децата. Това се отчита процентно в постигнатите резултати по Държавните образователни изисквания спуснати от министерството на образованието.

Децата от трета група показват надграждащи знания по изискванията на ДОИ;

Света около нас - Слънчева система /планети, спътници, звезди, земно кълбо с континенти и океани/

Устройство на  човешкото тяло – скелет и съставните му кости и стави, органи и функциите им

Устройство на животни и растения.

Отчита единици, десетици, стотици и хилядни.

Разпознава и назовава над 10 вида геометрични тела и фигури, използвайки материалите- „Геометрични фигури“

Брои до сто като оперира с единиците и десетиците. Дели стотиците с помощта на материала „стотна верижка“.

       Съставя и записва задачи със събиране и изваждане с помощта на  материала „числови летви. Нагледно конструира състава на единиците в дадено число.

       Познава частите на речта /бука - гласни и съгласни, сричка - броя на сричките, дума, изречение – броя на думите в изречението.

       Но за да се реализира успешно този метод е необходимо да има приемственост и в семейството. Защото това не е просто начин на учене, а цяла идеология на учене и мислене. С него децата се учат от заобикалящата ги действителност. Имат възможност да черпят реален опит от реални житейски ситуации и контролираща подготвена среда.

      Огромна роля за успеха и прилагането на метода имат и родителите. И точно от това ни се породи идеята да го популизираме, чрез открита ситуация“ на която децата сами да презентират на своите родители материалите на Мария Монтесори.

      Организирането на такъв вид представяне на Материалите от наша срана беше голямо предизвикателство. За да бъдат пригодени  за масово представяне пред аудитория и достъпни за фрагментарно разбиране се наложи някои от тях да ги пригодим с магнити и допълнителни стойки. Но всичко това го направихме с цел да запознаем родителите със обучителните възможности на материала. Нагледно да видят от техните деца как работи и как обучава метода.

      С материалите се работи в следобедните часове, когато децата се занимават по интереси. Презентирането на предвидения материал  се представя от нас на едно или две деца, а понякога когато е възможно и пред цялата група.  

      Дидактичният Монтесори материал включва следните области: упражнения от практическия живот, сензорни материали, математически материали, езикови материали, материали за космическо възпитание.

       Средата в този метод е основен фактор за възпитанието и развиването на знания. Мария Монтесори забелязва, че проблема в научаването не е в децата а във възрастните и техният подход към обстановката която създават. Контролирана подготвена среда – това е среда включваща материали, организиране на помещение и персонал за работа с децата по метода. Добре подготвената среда дава възможност на децата сами да правят избор на материали и сами да избират своите дейности по интереси. По този начин възпитават у себе си усещане за самостоятелност и самоконтрол.     

        Материалите в средата се подменят в зависимост от проявените познавателни нужди в децата. Голяма част от материалите се правят и измислят от учителите. Например сензорни торбички – двойка торбички пълни с различни материали – с напипване децата ги групират по двойки еднаквост. Децата с тях развиват сензорните си възприятия. От голямо значение  тук има креативността и професионализма  на учителя в тази насока.

    Правилата са другия важен стълб на този метод. Правила има навсякъде. С тях се организира обществения начин на живот. Но разликата тук е, че правилата в групата-общество се измислят и съгласуват от децата.

     С този вид представяне искахме да покажем, че дори и като допълнителна форма метода работи. Желанието ни беше да получим  тяхната подкрепа и да синхронизираме изискванията във възпитанието и обучението на децата.

      С тази форма на изява „Презентирана на Монтесори материали“  поставихме началото и на първите презентационни умения на децата. Те имаха възможността, да представят себе си и материала, да демонстрират как се работи, да обяснят какво научават с него и да влязат в роля на обручител за своите родители.

      Много хора когато чуят за този метод си мислят, че той е създаден за деца с обучителни затруднения. Не познавайки метода наричат материалите играчки и свеждат метода до една забава и игра с материалите. Те не са играчки, а материали с които детето работи и то много задълбочено и продължително с тях.

Монтесори педагогиката предлага : 1. Педагогическа дейност центрирана върху детето 2. Творческа реализация на възможностите на детето. 3. Свобода на избор/на задачи, време, пространство, начин на общуване/ Детето  в системата на Монтесори има възможност за свободен избор на материал с който да работи, Пространство –детето само избира къде да работи – само с партньор или преподавател, времетраене – само разполага с времето с което иска да се занимава.