Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

160 г. Габрово

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА В ДГ „МЕЧО ПУХ“

ПОТОМЦИ  НА  ГОРДИ  И  СМЕЛИ  БАЛКАНДЖИИ

В самия център на България, в полите на хайдушкия Балкан стои от древни времена град с уникална история, започваща някъде в средния палеолит /100 000-40 000 г.пр.н.е./.

Минават векове, а гордите планинци остават верни на свободния си дух, на силно развитото си чувство за български етнически произход. Много чуждестранни пътешественици преди 1860 г. и след това, минавайки през селището, по-късно град, в своите пътеписи са единодушни в описанията си .

„Габровци са свободолюбиви и с бунтовен дух….Боже, прости ми, но селото е бунтовническо…”-пише през 1662 година Евлия Челеби и това е първата народопсихологическа черта на габровци, която се появява в старата пътеписна литература.

През 17 век Йохан фон Киндсперг пише, че габровци се определят като истински българи и храбри хора, а Уилям Макмайкъл пише за Габрово”…красив град, известен със своята чистота…”

През 1871 година Ф.Каниц нарича Габрово „свободомислещо”, а габровци „…свободолюбиви, с предприемчив дух…”

Елизе Реклю: „…жизнерадостен, речта му е жива, отговорът – прям и сполучлив…често се срещат най-красиви лица и облича се тукашният българин с голям вкус.”

К.Иречек:”…град достоен за уважение, има италиански характер – гиздави къщи, черкви с елегантни камбанарии,мостове…напомня някои немски или швейцарски индустриални градове…”

В.Априлов:”…Габрово е главен разсадник на новобългарското образование…”

Това е Габрово, това са габровци през вековете  – любознателни, отворени към света, с буден ум и високо самочувствие.Характеристиката на техния свободен български дух не се променя през каквито и перипетии да преминава животът им, дори след векове чуждо владичество.

Ние, днешните габровци, се гордеем с предците си и от факта, че сме потомци на горди и смели, достойни за уважение „истински българи и храбри хора”!

                                            

Педагогическите специалисти от ДГ „Мечо Пух“ отправиха поредното предизвикателство към децата и техните родители.

Да направят направят снимки или да нарисуват своя роден град, както го виждат сега.

ГАБРОВО СЕГА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА