Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

Страница 1 от 5

Електронен формуляр за прием на нови деца

Този електронен формуляр по-долу е еквивалент на хартиеният носител, който бихте попълнили ако постъпите на място в детската градина. Попълвайки тази електронна бланка, Вие декларирате желанието си детето Ви да бъде записано в първа възрастова група в Детска градина "Мечо Пух" - Габрово!
До
Директора
на детска градина
"Мечо Пух" - гр. Габрово

З А Я В Л Е Н И Е

Напишете имената си в качеството си на подател!

Посочете Вашето местожителство!

Посочете града, в който живеете!

Посочете улицата, където живеете!

Посочете № на улицата, където живеете!

Посочете името на блока, където живеете! Пример: Катюша, Академик и т.н.

Посочете входа на блока, където живеете!

Посочете № на апартамента, където живеете!

Посочете населеното място, където живеете!

Въведете постоянен адрес!

Въведете настоящ адрес!

Декларирам следните данни за детето:

Посочете трите имена на детето!

Посочете рождената дата на детето!

Посочете мястото на раждане на детето!

Посочете ЕГН-то на детето!

Посочете броя членове от което се състои Вашето семейство!

Посочете дали друго Ваше дете посещава градината!

Посочете трите имена на другото дете!

Посочете ЕГН-то на другото дете!

Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Посочете дали имате три или повече деца!

Invalid Input

Ако имате повече от три деца, напишете удостоверенията за раждане със запетая!

Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Ако имате повече от три деца, архивирайте всички удостоверенията за раждане в файл zip или rar преди да ги прикачите!

Посочете дали детето ви страда от тежко хронично заболяване!

Посочете номера на решението на ТЕЛК за тежкото хронично заболяване на детето Ви!

Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Ако имате дете с хронично заболяване моля прикачете удостоверяващ документ!

Декларирам следните данни за майката:

Напишете трите имена на майката!

Посочете адреса на местоживеене на майката!

Посочете местоработата на майката!

Посочете заеманата длъжност на майката в местоработата й!

Посочете мобилен телефон на майката!

Посочете валиден e-mail на майката!

Декларирам следните данни за бащата:

Посочете трите имена на бащата!

Посочете адреса на местоживеене на бащата!

Посочете местоработата на бащата!

Посочете заеманата длъжност на бащата в местоработата му!

Посочете мобилен телефон на бащата!

Посочете валиден e-mail на бащата!

Допълнителна информация:

Моля, оставете непопълнени онези полета, които не се отнасят за Вас :

Посочете има ли родител-инвалид в семейството!

Посочете процентността на инвалидност, която има единият родител, съгласно ТЕЛК решението!

Посочете № и датата на решението на ТЕЛК комисията!

Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Посочете дали сте самотен родител!

Посочете № и дата на удостоверението!

Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Посочете има ли починал родител!

Посочете № и дата на уверението!

Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Посочете дали има РЕДОВЕН студент в семейството!

Посочете кой е студент в семейството!

Посочете № и дата на уверението!

Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Ако и двамата родители са редовни студенти, моля архивирайте удостоверенията преди да ги прикачите!

Родители/настойници, които са подали заявление за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.
Посочете дали сте подали друго заявлението за прием в първа възрастова група в друга детска градина!

Въведи кода:
Генерирай друг код Грешен код!