Запиши се онлайн

Registration

Контакти

Покана

ПОКАНА 

до родителите на децата от всички групи

на Детска градина „Meчо Пух

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Детска градина „Мечо Пух“ Ви кани на срещи на родителите на всяка група за излъчване

на представители на групите за участие в събранието на родителите за излъчване

на представители в обществения съвет към детската градина.

 

           Срещите ще се проведат, както следва:       

Група

 

Дата

Час

I

14.11.2019 г.

17.15

II

12.11.2019 г.

17.15

II-III

15.11.2019 г.

17.15

III

13.11.2019 г.

17.15

III-IV

13.11.2019 г.

17.15

    Дневен ред на срещата на родителите на всяка група:

   1. Избор на 1 представител на групата за представител за участие в събранието на родителите.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

  Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:

  • подпомагане развитието на детската градина и училището;
  • граждански контрол на управлението на детската градина и училището.

  Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на интернет страницата на детската градина.

СИЛВИЯ МИТРОФАНОВА

Директор на ДГ „Мечо Пух”